Our Blog

Типография

Какво е Типография?

Типографията е част от визуалните изкуства и в частност графичния дизайн, което включва дизайн на всички видове медии – печатни и непечатни. Типография има навсякъде където има текст, независимо дали е написан на ръка или отпечатан на компютър. Тя определя кога, как и какви видове шрифтове да използваме, така че да допълнят смисъла на изображението (илюстрация) и да засилят неговото визуално въздействие.

Типография има навсякъде около нас и тя не е измислена вчера, а датира още от изобретяването на писмеността. Най-голям подем в това изкуство има след създаването на печатната преса от Гутемберг. Днес типографията намира широко приложение, особено след дигитализирането, диапазона на приложение на шрифтовете става много по-обширен.

Видове шрифтовете

Може би си мислите, че типографията е просто текст, който има за цел да съобщава информация, то значи вие много грешите! С времето типографията е създала свой собствен език, чрез който ни внушава на подсъзнателно ниво, какво искаме да кажем с думи или покажем с илюстрация. Ето защо изключително важно да знаете какво точно искате да кажете с даден текст и чак тогава да изберете шрифт.

Тук ще споменем някои основни шрифтови семейства, като няма да навлизаме в големи детайли:

Типография

Серифни шрифтове

За да обясним кои шрифтове са серифни, първо трябва да покажем какво е „сериф“ и с какво той помага на четенето.

Серифите са продължение на основната греда на буквата. Доказано е, че серифните шрифтове са най-подходящи за продължително четене, защото серифите на буквите подчертават реда и окото по-лесно минава от ред на ред, без да го губи.

Освен, че са най-подходящи за четене, те са изключително елегантни, строги и красиви. Затова, ако искате да внушите тези качества, най-подходящи са именно серифните шрифтове.

Безсерифни шрифтове

Както се подразбира от името това шрифтово семейство няма серифи. Може да се срешнете имена като: сан сериф, блок шрифтове, гротеск и др. Всички те са характерни с прави и визуално еднакво дебели греди. Те са модерни, изчистени и често се използват в списания и интерактивните медии. Лесно четими са за не много дълги текстове.

Безсерифните шрифтове са чудесно допълнение към всеки друг стил шрифтове, защото са непретенциозни и бързо се четат.

Ръкописни шрифтовете

Ръкописните шрифтове или още калиграфски шрифтове са предназначени предимно за акценти в текста, но не и за дълъг текст. Това е така, защото са прекалено наслоени от елементи.

Калиграфските шрифтове са създадени на база писане на ръка и следват определен наклон. Изключително красиви, но и много трудни за четене. Затова моят съвет е да се използват умерено и в подходящият размер.

Декоративни шрифтове

Декоративните шрифтове са различни от калиграфските, но също като тях би трябвало да се използват за акценти, но не и за дълги текстове.

Декоративни шрифтове са brushscript (шрифтове, написани тип суха четка), тематични, Graffiti, в различни форми и др. Всички те са чудесни, ако намерят своето точно приложение и не се използват масово.

Това е много обобщена информация за изкуството Типография и видовете шрифтови семейства.
Всяко едно семейство има място в историята и носи духа на своята епоха. Следвайте този „дух“ и проектите ви ще имат много по-дълбок смисъл. Тази тема ще я разгледаме в някои от следващите публикации.

Йоана Христова

Вашият коментар...