Our Blog

Защо да споделям знанията си? Ще ви представя няколко гледни точки:
на специалистите, на клиентите, на авторите и може би най-важната – на обществото.

Споделянето и специалистите

Специалистите смятат споделянето за предоставяне на ноу хау – абсолютно безплатно, за мен точно това е хубавото. Незачитането на авторското право е често срещано в нашата страна, но в крайна сметка всеки може да открадне идея, но не може да открадне талант или опит. С тази нагласа започнахме да попълваме празнините в нашия блог.

Споделянето и клиентите

Честото споделяне подобрява комуникацията и улеснява процеса на работа. Когато клиента е информиран, той формулира правилно своя проект или задание, знае какво следва във всеки един момент. В практиката това се случва бавно и обикновено придружено с доста неуспешни опити. А трябва ли да е така? Не, разбира се – прозрачността и коректността са в основата на добрите взаимоотношения с клиентите. Тук важи с пълна сила поговорката „Каквото повикало, такова се обадило!“.

Споделянето и автора

Предоставянето на информация ограмотява не само хората, но и самите нас. Докато осмисляте информацията за да я предоставите на напълно непознати и неопитни хора, много често се оказва, че научавате и много допълнителни неща, които до сега сте правили автоматично, без да се замисляте.

Споделянето и обществото

Много хора подценяват силата на споделянето. Смятайки, че това е излишен труд и загуба на време, но дори самите те, когато имат проблем или въпрос търсят информация първо в блогове и форуми. Най-важното нещо винаги ще е достоверността на споделената информация! Ако няма да напишете нещо доказано или изпитано, по-добре не пишете нищо. Пазете интернет пространството чисто!

Ние ще продължаваме споделяме знанията си, а вие?

Йоана Христова

Вашият коментар...