Сянка или … Кой е? авторска детска книга

Сянка или … Кой е? авторска детска книга

Сянка или … Кой е? авторска детска книга

Сянка или … Кой е? е авторска детска книга с нестандартна форма.

Основната цел на книгата е да се помогне на децата да се справят със страха си от сенки. Когато си малък, всичко изглежда по-голямо и по-страшно, а тук под формата на игра малчуганите опознават сенките, възприемат формите и движението им по друг забавен начин. Така познанието се превръща в ключа към преодоляване на страховете им.

Изданието е полиграфически изпълнимо, формата е изградена от две части – черна и бяла, всяка е бигована на 11 равни части, целта е да се получи едно лепорело (хармоника). 2-те коли се зашиват на четири места, противоположно една на друга, така че погледнато отгоре да се получават 5 ромба. Върху едното лепорело е отпечатана илюстрация, представляваща детска стая, в която нахлуват силуети, които детето трябва да открие осветявайки другото лепорело. Върху него са щанцовани силуети на животни, играчки, предмети от бита и др., осветявайки ги с фенерче се проектират сенките им върху гърба на илюстрацията.

Тъй като изданието се отваря свободно и от 2-те страни, книгата се прибира във футляр. На гърба му има специална ниша за фенерчето, което е подарък към книгата.

Книгата е предназначена за деца над 4 годишна възраст и под контрола на възрастен.

Сянка или ... Кой е? авторска детска книга

Вижте повече информация за създаването на Илюстрации и оформление на печатни издания.