Канчелареска

Канчелареска

Канчелареска

Ръкописен курсив – канчелареска

История. Възникване и развитие на канчелареската.

Ренесанс – връщане към античното. Издълженост, ъгловатост, сгъстени редове – това пречи на немският готически шрифт да не се наложи в Италия и Франция. Трудната четимост и дори неразбираемост стават основна причина за търсенето на нов по-лек за четене шрифт.
Установените през Ренесанса курсивни шрифтове стават основа за всички новооформени курсивни шрифтове от края на 16 и 17 век. От Италия ръкописният курсив канчелареска е пренесен във Франция, там доразвива местния готически шрифт. В Англия, поради консервативните традиции, новоизменените форми не налагат като тенденция. Чак в началото на 17 век създават своя модификация на италианска канчелареска – наречен италиън хенд, английско куле, а по-късно англе. Интересно е да споменем, че от него произлиза българският училищен краснопис.

Принцип на писане

Инструменти:

– рязано птиче перо под ъгъл на перото от 45 градуса
– сечено метално перо под ъгъл на перото от 45 градуса

Пропорции:

съотношението греда:височина е 1:4

Особености:

Формата на буквите е стеснена и леко ъгловата. Канчелареска се пише в правоъгълник, като тясната страна е основа,  характерен е лек наклон на дясно. Шрифтовата картина е хармонична, ясна и елегантна. Формата на буквата запазва редуването на тънки и дебели линии получени от направлението на перото, движейки се по конструкцията на буквата. Горните и долните дължини на буквите се закачат в междуредията и се вплитат в орнамент, постепенно формата се разиграва и картината става по-пищна. Има повече разстояние между редовете, което прави общия вид по-лек и грациозен, но е уморителен за продължително четене.

Примери:

„Лека нощ“ – автор Пърси Шели
канчелареска - Лека нощ

„Пролет“ – автор Никола Вапцаров

„Ти смътно се мяркаш …“ – автор Димчо Дебелянов
канчелареска - Пролетканчелареска - Дебелянов

Използвана литература:
Йончев, В. „Шрифтът през вековете”. Български художник. София, 1971
Йончев, В. и Йончева, О. „Древен и съвременен български шрифт”. Български художник. София, 1982
Kapr, A., Schriftkunst Geschichte, Anatomie und Schuhet der lateinis – chenBuchstaben, VEB Verlag der Kunst, Dresden, 1976

 

Повече информация за нашите услуги в сферата на Шрифта и Калиграфията може да научите тук!