BasalSans

BasalSans

BasalSans

Basal Sans е авторска интерпретация на геометричен гротеск с хуманистични елементи. Основната му цел е да допълни и обогати библиотеката с шрифтове на дизайнерите в България.

Модерните тенденции за икономичност и функционалност са въплътени в цялостния характер на BasalSans. Шрифтовото семейство се състои от 4 базови начертания – нормален, курсив, получер и получер курсив. В комплекта знаци има: българска кирилица, латиница, цифри и пунктуация.

Препоръчително е шрифтът да се използва за акценти в списания и по-кратки блокове от текст. Поради икономичността си е подходящ за страниране на периодични издания, където мястото определено за текст е ограничено. Има добра четливост при намаления. Това и чистата форма на знаците го прави идеален за лога и фирмен стил.

Продуктът е годен за употреба с всички съвременни софтуерни продукти за дизайн и типография.

Авторски шрифт BasalSans