Шрифт

Шрифт без типография и типография без шрифт не съществува.

Авторски шрифт

Шрифт

Изкуството на шрифта е основа в графичния дизайн и типографията. Той е навсякъде, затова имаме нужда от разнообразие и мултифункционалност. Нашата цел е да създаваме висококачествени  шрифтове, който са добра основа за всеки дизайнерски проект, независимо дали е предназначен за печат, уеб, лого и т.н.

Имаме опит и в създаването на „лични“ шрифтове. Можем да изработим уникален продукт за вашата фирма, който да стане ефектна основа за вашето лого и фирмен стил.

Типография

Типографията е „наука за оформлението на шрифтове“ и тяхното използване в рекламата, без значение дали е предназначена за печатни или непечатни медии. Тя е неделима част от всяка част на рекламата. Тя е важен елемент от всеки дизайн, има определени норми за четимост и абстрактност, йерархия и размери, видове шрифтове и други.

Очаквайте подробна статия в нашият Блог, посветена изцяло на това изкуство.

 

За повече информация посетете нашето Портфолио или ни изпратете запитване.