Фирмен стил

Какво в Фирмен стил? Може да срещнете много понятия като: корпоративна идентичност, корпоративен дизайн, фирмен стил и др., но в крайна сметка всички означават едно и също. Фирменият стил е съвкупност от елементи представящи фирма или продукт. Бихме могли да го разделим условно на три под категории: визуална идентичност, вътрешна структура и цялостна дейност.

Цялостна дейност

Създаването на единен рекламен стил се предхожда от подробен анализ на пазарната ситуация. На базата на този анализ се формира бизнес стратегия и поведение, което да се следва от всички пред-
ставители на фирмата.

Визуална идентичност

Визуалната идентичност е лицето на вашия бизнес или продукт:

 • ЛОГО (графичен знак) – логото е освен компонент в изграждането на фирмен стил. То трябва да обединява послание и картина в графично съобщение отговарящо на естетическите и пазарни правила;
 • ЛОГОТИП (текстова част) – логотипа е важен колкото и изграждането на самото лого. Избора на подходящ шрифт и модификацията му за постигане на по-голяма уникалност са деликатна материя и изискват много умения и естетически усет;
 • СЛОГАН (мото) – слогана е посланието, кратко, точно и позитивно определение на цел, позиция,
  услуга или продукт;
 • КОРПОРАТИВЕН ШРИФТ – избора на един или няколко шрифта е добре да е съобразен с цялостната концепция;
 • КОРПОРАТИВНИ ЦВЕТОВЕ – цветознанието е цяла наука, затова подбора на цветове е толкова важен. Те събуждат усещане за динамика, комфорт, свежест, движение, романтичност, богатство, сила и много други въздействащи определяния, важно е само да се съобрази с цялостната фирмена стратегия.

По време на проектирането на тези пет основни компонента е важно да създадем хармония между тях. Едва след това започва изработката на:

 • Визитна картичка;
 • Фирмена бланка;
 • Фирмени формуляри;
 • Фирмена папка;
 • Фирмен печат;
 • Пощенски плик;
 • Рекламни тениски, шапки и др.;
 • Уебсайт;
 • Периодични издания (брошура, каталог и др.).

Вътрешна структура

Вътрешната структура също е важен елемент. Макар и вътрефирмена тя организира и визуализира работната среда и процес:

 • Бадж/Карта за достъп;
 • Работно облекло;
 • Рекламни химикалки, моливи, чаши и др.;
 • Офис материали – ключодържатели, флаш памет, СD-R и др.;
 • Фирмени тефтери –различни размери и големини;
 • Календари –различни видове и размери;
 • Темплейти за презентации;
 • Табели и др..

Ефективността на фирмения стил зависи от целенасоченото и оптимално съчетаване на всички елементи. Системно прилаган и постоянно усъвършенстван той помага за бързо лансиране на нови продукти с минимални средства и усилия.

Изброените печатни материали могат да бъдат с различни размери, форми, хартия, цветност; различни довършителни операции – преге, частичен лак, голд печат, ламинат и др.

За повече информация разгледайте нашето Портфолио или ни изпратете запитване!