Our Blog

Цвят. Всички мислят че познават цветовете, а дали е така? Ще разгледаме цвета в няколко различни теми: цветна палитра, въздействие на цвета, символика и приложение. Всички тези аспекти са част от науката Цветознание.

Образуване на цветовете.

Цветната палитра е изградена на базата на три основни цвята. Основни цветове са тези които не могат да се образуват в резултат на смесване на други цветове, затова се наричат още първични. Това син, жълт и червен. Поставяме ги в ъглите на равностранен триъгълник (схема 1). Смесвайки два прилежащи цвята получаваме допълнителните три цвята, или още вторични цветове. Това за оранжев, зелен и виолетов. Свързвайки ги с линии, получаваме втори равностранен триъгълник, обърнат с върха надолу (схема 2).

Цвят

Смесвайки основен със съседен допълнителен цвят, получаваме третичните допълнителни цветове (схема 3). Това са така наречените жълтозелен, синьозелен, синьолилав, червенолилав, червенооранжев и жълтооранжев. Смесвайки трите основни цвята се получава кафяво.

Цвят

Нюанси и Отенъци.

Основните групи цветове са хроматични – всички цветове, и ахроматични – бял, черен и сивите цветове с нюансите и оттенъците им. Нюансите са степените на един цвят от най-светло до най-тъмно, при което се изменя само неговата светлосила (схема 4). За тъмните тонове добавяме черно, а за светлите бяло.Цвят

Оттенъците са свързани с изменението на определен цвят, добавяйки към него друг. В зависимост от процентното съдържание на всеки цвят зависи каква ще е наситеността (схема 5).

Цвят

Контраст.

Хармоничните цветове са разположени един до друг (схема 5). Преливат един в друг, а цветът, който не участва в състава им (в схемата това е срещуположния цвят), се възприемат като биещи се цветове. Двойките контрастни цветове са червен-зелен, син-оранжев и жълт-лилав (схема 6). Контрастни съчетания са и светло-тъмно (нюанс – светлосила), студено-топло (гама – температура). Единството на цветовете, осъществено чрез взаимното им влияние, чрез преливане, допълване или контрастиране, създаващо приятно впечатление, се нарича цветна хармония.

Цвят

В зависимост от различното емоционално въздействие върху психиката на човека цветовете създават усещане за топло и студено (схема 7). Топлите цветове – червен, жълт, оранжев, те пораждат усещане за топлина, огън, слънце, приближават предметите в пространството. Обратно, студените цветове – син, виолетов, зелен, създават усещане за лед, студ, море, дълбочина и отдалечават предметите в пространството. За да бъде един цвят студен или топъл до голяма степен значение има присъствието на друг цвят в/до него. Съответно могат да имат и различни оттенъци от по-топли или по-студени в зависимост от процентното съдържание съответно на топли/студени цветове в тях. Съществуват оттенъци и на кафявите тонове, които се възприемат като по-топли или по-студени в зависимост от присъствието на повече жълти или сини пигменти в тях.

От първостепенно значение е изграждането на баланс между топли и студени цветове. В цветният свят има безброй много хармонични съчетания, но и още толкова дисхармонични, затова познаването на цветовете в дълбочина е необходимост.

Може да намерите безброй цветни комбинации или да създадете собствени в Adobe kuler.

Следва продължение … 🙂

Йоана Христова

6 коментара

  1. Тази информация ще помогне на всички занапред. Трябва да я прилагаме защото е доста полезна.

    Отговор

Вашият коментар...