Илюстрация и оформление на книгата

Изкуството на книгата и илюстрацията са неразривно свързани. Ще създадем уникални изображения, които да допълнят съдържанието на всеки тип литературен жанр.

Ние можем да създадем цялостна визия за поредица или за единично издание. Ще хармонизираме текста с изображението и ще създадем цялостна визуална концепция, която ще се открои в динамичната градска среда и ще задоволи обществените потребности.

Любима сфера са ни детските издания. Умението да представиш по подходящ начин нещо на най-малките е голяма отговорност. Бихме го направили по забавен и атрактивен начин, подходящ за съответната възрастова група.

За повече информация посетете нашето Портфолио или ни изпратете запитване!