Our Blog

История на Baybayin script

Baybayin script е древна форма на писане на местните островитяни и племена в Югоизточна Азия и архипелага, които днес познаваме като Филипините. През 16в. Испанската империя колонизира островите и постепенно езика на писане на местните се измества от новите методи на писане. Baybayin не се пише с мастило, а с помощта на малки парчета желязо се дълбае върху бамбукови табелки (фиг. 1), широки около четири пръста. Нарязвайки бамбука се получават символите, а за по-добро открояване се попълва с пепел, която се захваща по грапавата част и пада от гладката част на бамбука. Филипинците не са използвали по-траен метод на писане като – камък, глина или метал. Постепенно метода на писане върху бамбук остарява и след пристигането на испанците е заменен с писане върху по-деликатни повърхности, като листа, хартия или пергамент. В началото са използвали растителни сокове, а по-късно и мастило и перо.

Baybayin script
Фиг.1 Надпис върху бамбук.

 

Разчитане на Baybayin script

Думата baybayin е термин, който се отнася за всички букви, използвани в изписването на този език, може да се каже че осначава „азбука“ – въпреки че, за да бъдем по-точни, baybayin е по-скоро като сричкова азбука.

Всички ранни испански доклади показват, че филипинската литература е предимно устна, а не писмена. Традицията е всичко да се предава от баща на син, без никакви други документални записки. Нямат нито книги, нито закони, нито дълги текстове. Това се променя през 16ти век.

Baybayin script – метод на писане

Baybayin script е система от сричково писане, което означава, че всяка буква представлява сричка, а не основен звук като в съвременната българска азбука. Има общо 17 знака: 3 гласни и 14 съгласни, но когато се комбинира с малки модифициращи марки, наречени kudlíts (фиг. 2), броят на символите се увеличава до 45. Този начин на писане се нарича Абугида. Кudlíts е като ударението в българският език. Поставя се под или над буквата, което променя фонетиката – съответно знака „ба“, става „бе/би“ или „бо/бу“. Трите гласни (фиг. 2) са използвани само в началото на думата или сричката или в думи и срички в които няма гласна. Това е така, защото както в baybayin, така и в много други местни езици не се прави разлика между „и“ и „е“, както и между „о“ и „у“.

Baybayin script! Историята на един изоставен език
Фиг. 2 Кudlits и Гласни
Baybayin script – пунктуация

Думите, написани на Baybayin script не са раздалечени, буквите са написани в непрекъснат поток и има един препинателен знак – една вертикална линия, или по-често, две вертикални линии. || Това изпълнява функцията на запетая и всеки препинателен знак, който е в употреба днес. Въпреки че тези барове са били използвани последователно до края изречения, те също са били използвани за отделни думи, но по непредсказуем начин. Понякога една дума може да бъде затворена между тези марки, но обикновено изреченията са затваряни с тях в групи от три до пет думи.

Посока на четене на Baybayin

Baybayin script се чете от ляво на дясно, като напредва от горе до долу, точно както четем на български език днес. Все пак, това е спорен въпрос между учени в продължение на векове поради противоречиви данни от началото 16в..Някои наблюдатели са се подвели и вярват, че Baybayin script трябва да се чете вертикално от долу нагоре в колони, които напредват от ляво на дясно. Това се е наложило като мярка за безопасност при използване на остър инструмент, защото древните филипинците издълбали писмата си в тесни бамбукови ленти.

Днес е ясно, че древните филипинци могат да четат своята писменост от почти всеки ъгъл.

Изчезването на Baybayin script

Baybayin съществува до 17ти век, дори до 18ти, но постепенно е изместен от испанския език. Всички документи и кореспонденция са писани на испански. Днес много хора, дори филипинци, не знаят, че Филипините са имали своя писмена система. Baybayin изчезва, не само заради испанската инвазия, но и заради по-лесната употреба на съвременната азбука. Липсата на гласни знаци и пунктуация прави baybayin, твърде сложен за ежедневна употреба. Въпреки това, защо baybayin не е запазен с културна и церемониална цел? Тъжният факт е, че повечето форми на местното изкуство във Филипините са били изоставени, където испанското влияние е силно и само съществуват и днес в районите, които са извън обсега на испанската империя.

Baybayin script – днес

В някои части на Филипините baybayin никога не се губи, а се развива в различни стилове.

Информационната революция позволява на филипинците, да научат повече за ерата на Испанците, отколкото някога са учили във филипинските училища. В резултат на това много филипинци проявяват интерес към собственото си наследство, в това число и Baybayin script. Чрез използването на компютърни шрифтове, Baybayin script има своя ренесанс. Сега се използва в областта на графичния дизайн, за уеб сайтове, мултимедия, изкуство, бижута, тениски, лога и др..

Това направихме и ние, възродихме един остарял език, чрез модерни калиграфски способи. Вижте проекта тук!

Използвана литература: Статия „Baybayin – изчезналият език на Филипините“;

Йоана Христова

Вашият коментар...