Защо да споделям знанията си? Ще ви представя няколко гледни точки: на специалистите, на клиентите, на авторите и може би най-важната – на обществото. Споделянето и специалистите Специалистите смятат споделянето за предоставяне на ноу хау – абсолютно безплатно, за мен точно това е хубавото. Незачитането на авторското право е често срещано в нашата страна, но в

Прочетете повече…